Menú

Agraïments

“L’Associació Cultural Pintor Remigio Soler Tomás” agraeix a les diòcesis eclesiàstiques de València, Oriola-Alacant i Sogorb-Castelló, a les diferents ordres i congregacions religioses i a els i les col·leccionistes particulars, les facilitats donades en la pressa d’imatges, així com les corresponents autoritzacions per a poder publicar les esmentades imatges en aquest web. També per les altres dades importants aportades per tal de completar la informació sobre la Figura i l’Obra de Remigio Soler.

NOTES

“L’Associació Cultural Pintor Remigio Soler Tomás” demana disculpes a les o als titulars de las parròquies, convents, esglésies, capelles i ermites, així com als i les col·leccionistes particulars que han facilitat la pressa d’imatges de l’obra de Remigio Soler i que, per motius d’espai i altres causes, les imatges no han pogut mostrar-se en aquest web.

© Copyright