Menú

AVÍS LEGAL

El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions i atribuïx la condició d’usuari del web i l’accés al mateix implica la seua acceptació sense reserves. En cas de no acceptar les clàusules establides en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstindre’s d’accedir y/o utilitzar els servicis y/o continguts posats a la seua disposició en la pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

TITULARITAT DEL LLOC WEB

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS, en compliment del que estableix l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informa de les dades identificatives relatives al lloc web www.remigiosoler.org/

  • DENOMINACIÓ SOCIAL: ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS
  • DOMICILI SOCIAL: Carrer de l’Enginyer Josep Sirera, 2 – 51, València
  • TELÈFON: 626029858
  • NIF: G97916779
  • CORREU ELECTRÒNIC GENERAL: assocremigiosoler@gmail.com

CONDICIONS D’ ÚS

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL WEB

www.remigiosoler.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS als quals l’USUARI puga tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari emplenar per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatotori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo o manipular els seus missatges. ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats: En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiga instal·lat a les pàgines d’ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS no es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús

GENERALITATS

ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, essent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seua exposició i seran vigents fins que siguen modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els termes i condicions que regeixen aquest web site, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre el USUARI i ASSOCIACIO CULTURAL PINTOR REMIGIO SOLER TOMAS per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.

© Copyright