Menú

Drets d’imatge

“L’Associació Cultural Pintor Remigio Soler” Tomás informa que la propietat de les imatges religioses és dels organismes religiosos que han autoritzat tant la pressa de les imatges com la seua publicació en aquest web.
Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial tant de las imatges com dels textos d’aquest web per qualsevol mitjà present (o actual) o futur, incloses aquelles de caràcter acadèmic o que no tinguen ànim de lucre sense la prèvia autorització de “l’Associació Cultural Pintor Remigio Soler Tomás”, per a estos casos es facilita un contacte.

© Copyright